Legislatie imobiliara

Legislatie imobiliara

Legislatie imobiliara

 • Decret-lege 61/1990 - Vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
 • Legea 18/1991 - Fondul funciar
 • Legea 85/1992 - Vanzarea locuintelor
 • Legea 112/1995 - Legea caselor nationalizate
 • Legea 7/1996 - Legea cadastrului si publicitatii imobiliare
 • Legea 114/1996 - Legea locuintei
 • Legea 79/1997 - Completarea legii vanzarii locuintelor
 • Legea 54/1998 - Circulatia juridica a terenurilor
 • Legea 145/1999 - Completarea legii locuintei
 • Legea 190/1999 - Legea creditului ipotecar
 • Legea 1/2000 - Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere
 • Legea 10/2000 - Regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • Hotararea 1275/2000 - Aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii locuintei
 • Ordonanta 3/2000 - Organizarea activitatii agentilor imobiliari
 • Ordonanta rep. 36/2002 - Impozitele si taxele locale
 • Decizia 333/2002 - Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari
 • Legea 550/2002 - Vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome
 • Legea 282/2004 - Protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobandirea unui drept de folosinta pe durata limitata a unor bunuri imobiliare
 • Legea 247/2005 - Titlul 1 - Modificarea si completarea
 • Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • Legea 34/2006 - Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
 • Legea 343/2006 - Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal